Czwartkowa Biesiada Poetycka

                              "Prawdziwą ojczyzną poety jest jego język, 

bowiem poeta nosi swój świat ze sobą" 

- Tadeusz  Różewicz

              To coroczna impreza organizowana jest każdego roku w miesiącu marcu z okazji Światowego Dnia Poezji, ustanowionego przez UNESCO jesienią 1999 r. Celem tego dnia jest promocja czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji. Dzień ten daje też okazję do docenienia poezji, bo jest ona mało widoczną częścią naszego życia. W tym dniu promowana jest też twórczość gostynińskich poetów. Gośćmi Biesiad byli: Ernest Bryll, Wojciech Siemion, Barbara Purgał, Elżbieta Olszewska-Schilling, Maryla Ścibor-Marchocka, Ewa Zelenay, Anna Piwkowska, Daniel Ratz.

1.Czwartkowa Biesiada Poetycka (2012) z okazji Dnia Kobiet

Foto: Czwartkowa Biesiada Poetycka (2012) z okazji Dnia Kobiet

2.Czwartkowa Biesiada Poetycka (2010). Gościem Maryla Ścibor

Foto: Czwartkowa Biesiada Poetycka (2010). Gościem Maryla Ścibor